Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego już działa

18.11.2022
Śląski Uniwersytet Medyczny

W Górnośląskim Centrum Medycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach uroczyście otwarto Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Centrum sfinansowano ze środków Agencji Badań Medycznych (ABM), SUM – w partnerstwie ze swoimi szpitalami klinicznymi – pozyskał od ABM na ten cel ponad 9,3 mln zł.

Powstanie placówki ma niezwykłe znaczenie dla pacjentów, bo daje im możliwość skorzystania z nowatorskich terapii i zdecydowanie zwiększa szansę na ich powodzenie w uzyskaniu skutecznych efektów leczenia. 

– Życie i zdrowie są najważniejszymi wartościami dla każdego człowieka. Obowiązkiem i przywilejem naukowców jest poszukiwanie nowych technologii i rozwiązań medycznych, pozwalających na przywracanie i zachowanie dobrego zdrowia. Dlatego niezmiernie się cieszę, że możemy dzisiaj przeciąć wstęgę otwierającą Centrum Wsparcia Badań Klinicznych SUM w Katowicach, które zostało utworzone dla pacjentów – mówił podczas uroczystego otwarcia rektor SUM, prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański.

Więcej: https://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/14499-centrum-wsparcia-badan-klinicznych-slaskiego-uniwersytetu-medycznego-w-katowicach-juz-dziala

jsz 


Medycyna i biotechnologia