Certyfikat Doskonałości dla kierunku hipologia i jeździectwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

14.03.2023
UP Lublin

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) kierunek hipologia i jeździectwo prowadzony na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie otrzymał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku”. 

Kierunek ten prowadzony jest jako studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim przez Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia nadawane przez Prezydium PKA stanowią potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na danym kierunku studiów. 

Może on być przyznany uczelni prowadzącej kierunek studiów, który otrzymał pozytywną ocenę programową, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów oraz rekomendacją wyróżnienia i uzasadnieniem w raporcie zespołu oceniającego.

jp


Szkolnictwo wyższe