Certyfikaty Doskonałości Kształcenia dla dwóch kierunków studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

15.03.2023
Gerard/REPORTER

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała dwóm kierunkom studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Certyfikaty Doskonałości Kształcenia. Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna ocena programowa na 6 lat poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów – informuje uczelnia.

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze otrzymał certyfikat „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej”, a kierunek informatyka i ekonometria uzyskał certyfikat „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.

Jednostki prowadzące kierunki certyfikowane przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wdrażają skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności: skutecznością, uniwersalnością, wzorcowością, innowacyjnością, etycznością i trwałością.

Więcej: https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15/certyfikaty-doskonalosci-ksztalcenia,a108572.html

 

jsz 


Szkolnictwo wyższe