Deklaracja Grupy Wyszehradzkiej o współpracy gospodarczej w zakresie innowacji

23.04.2018

Ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Węgier, Czech i Słowacji) podpisali w Budapeszcie deklarację o współpracy gospodarczej w obszarach konkurencyjności, innowacji oraz transformacji cyfrowej. 

Deklaracja zakłada między innymi wykorzystanie wspólnych zasobów danych w nowoczesnym podejściu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i tym samym wdrożenie idei „Przemysł 4.0”. Państwa Grupy Wyszehradzkiej chciałyby także włączyć w proces technologicznej modernizacji startupy, oraz pogłębić prace nad cyberbezpieczeństwem i unowocześnianiem technologii internetowych.

Obserwujemy co robią bardziej zaawansowane gospodarki i uczestniczymy w unijnej inicjatywie: Digitalizacja Europejskiego Przemysłu. Budujemy Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, która będzie stymulować przemysłową transformację – powiedział Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, który w imieniu Polski podpisał deklarację budapesztańską.

jp


Badania i rozwój Innowacje Nowoczesna gospodarka