Do końca września nauka na uczelniach zdalnie

03.03.2021

Zgodnie z rozporządzeniem o funkcjonowaniu uczelni wyższych opublikowanym w Dzienniku Ustaw, nauka zdalna w szkołach wyższych została przedłużona do końca września tego roku.

Zajęcia zdalne na uczelniach zostają przedłużone do 30 września tego roku, jak wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia – czytamy w rozporządzeniu.

jp


Szkolnictwo wyższe