Doktorantka Politechniki Wrocławskiej zbada jakość powietrza w uzdrowiskach

01.03.2021

Beata Merenda – doktorantka na wydziale inżynierii środowiska Politechniki Wrocławskiej – prowadzi badania zanieczyszczeń powietrza w obszarach objętych ochroną uzdrowiskową. W ramach prac prowadzi analizę jakości powietrza z uwzględnieniem zmienności stężeń pyłu zawieszonego – informuje uczelnia.

W trakcie prowadzonych badań doktorantka chce przeanalizować zmienności stężeń pyłu uwzględniając skalę zmienności sezonowej i skład pyłu zawieszonego, w tym frakcji PM10, PM2.5 (zdaniem WHO najbardziej szkodliwego dla zdrowia wśród zanieczyszczeń atmosferycznych) i PM1 w wybranych uzdrowiskach w połączeniu z warunkami topograficznymi oraz meteorologicznymi, a także dokładnie wskazać źródła emisji zanieczyszczeń.

Badania będą prowadzone w okresie zimowym i letnim. Dodatkowo dla wybranych miejscowości uzdrowiskowych, korzystając z danych udostępnianych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska doktorantka przeprowadzi analizy statystyczne dla dłuższych, wieloletnich przedziałów czasowych.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/badania-jakosci-powietrza-w-uzdrowiskach-11905.html

 

jsz


Badania i rozwój