Doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zdobyła stypendium rządu francuskiego

02.01.2023
Arkadiusz Ziolek/ East News

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Academia Artium Humaniorum” mgr Anna Zalewska otrzymała stypendium rządu francuskiego na staż badawczy w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Sorbona w Paryżu.

Podczas pobytu we Francji doktorantka będzie realizowała projekt „Guides, Charmers, Anthropophagites. Women with Demonic Connotations in Polish and East Slavic Folk Magic Fairy Tale” poświęcony bajkowym wizerunkom czarownicy i wiedźmy oraz transformacjom, jakim podlegają względem ludowych wierzeń na ich temat.

Planowane jest ukazanie bajkowych postaci w świetle kulturowo-antropologicznym, a także odwołanie się do narracyjnych źródeł historycznych oraz krytyki feministycznej. Program stażu zakłada także konsultacje naukowe, udział w seminariach, liczne kwerendy biblioteczne oraz opublikowanie artykułu w zagranicznym periodyku naukowym – czytamy w serwisie toruńskiej uczelni.

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/stypendystka-na-sorbonie


Humanistyka