Doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego nominowana do Fulbright Junior Research Award 

12.11.2021

Dorota Choińska, doktorantka drugiego roku Szkoły Doktorskiej Historii Uniwersytetu Wrocławskiego  i hiszpańskiego Open University of Catalonia w Barcelonie została nominowana do programu Fulbright Junior Research Award 2022-23.

Podczas pięciomiesięcznego wyjazdu badawczego do New York University laureatka będzie zajmować się działalnością amerykańskich organizacji, niosących pomoc polskim i żydowskim uchodźcom zatrzymanym przez hiszpańskie władze. Celem badania jest przybliżenie starań instytucji dobroczynnych, odczuć samych uchodźców, wyzwań które postawiła przed nimi wojenna tułaczka oraz przemyśleń i emocji, jakie w nich wzbudziła.

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych przeznaczone na realizację własnego projektu badawczego w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Stypendium trwa od 4 do 10 miesięcy – czytamy w serwisie wrocławskiej uczelni.

Więcej: https://uni.wroc.pl/doktorantka-uwr-nominowana-do-fulbright-junior/

 

jsz


Humanistyka Szkolnictwo wyższe