Drużyna Politechniki Koszalińskiej na podium konkursu EngiMath

09.07.2021

Studenci wydziału mechanicznego Politechniki Koszalińskiej – Marta Woszczyńska, Sebastian Maciejak oraz Paweł Nadworski – zajęli trzecie miejsce w rywalizacji drużyn narodowych w konkursie EngiMath, który promuje nowoczesne metody nauczania matematyki na uczelniach technicznych.

Konkurs odbył się w ramach projektu „EngiMath – Mathematics on-line learning model in Engineering education” finansowanego z programu Erasmus+ partnership. Jego celem było opracowanie i wdrożenie – wykorzystującego różnorodne technologie informacyjne i środki komunikacji – modelu nauczania matematyki wśród studentów studiów inżynierskich.

Uczestnicy rywalizowali głównie w obszarze algebry liniowej (macierze, wyznaczniki, układy równań). W pierwszych dwóch dniach zmagania odbywały się w grupach międzynarodowych. Trzeciego dnia rywalizacja toczyła się między zespołami każdej narodowości. Czwarty dzień był przeznaczony na konkurencje indywidualne. W piąty odbyło się podsumowanie i przedstawienie wyników.

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/576/nasi-studenci-odniesli-sukces-w-miedzynarodowym-konkursie-matematycznym-engimath

 

jsz


Nauki techniczne Wydarzenia