Dwie dyscypliny naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego z kategorią A+

05.08.2022
Mateusz Grochocki/East News

Uniwersytet Wrocławski (UWr) otrzymał decyzje w sprawie przyznania kategorii naukowych dla prowadzonych dyscyplin. Uczelni przyznano dwie kategorie A+, osiem kategorii A i piętnaście kategorii B+. Oznacza to, że UWr posiada uprawienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego we wszystkie prowadzonych dyscyplinach. 

Ewaluacja oceniała pracę naukową w latach 2017-2021. Najwyższą kategorią naukową A+ otrzymały dyscypliny informatyka i historia, kategorię A zdobyły archeologia, nauki prawne, astronomia, psychologia, literaturoznawstwo, nauki medyczne, inżynieria biomedyczna oraz matematyka – czytamy w serwisie uczelni.

Dyscypliny oceniano pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Najwyższą ocenę A+ Komisja Ewaluacji Nauki przyznała tylko jednostkom, których działalność jest porównywalna z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi i doceniana za granicą.

Więcej: https://uni.wroc.pl/a-a-i-b-takie-kategorie-otrzymal-uwr/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe