Dźwig przyszłości

20.02.2018

Około 40 pracowników naukowych i studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pracuje nad innowacyjnym projektem dźwigu.

„Dźwig przyszłości” to projekt realizowany dzięki finansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W skład konsorcjum, które go realizuje wchodzą: Cargotec Polska i trzy uczelnie: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ze Szczecina jako lider projektu, Politechnika Koszalińska i Politechnika Poznańska. Każda z tych jednostek ma swój zakres prac. Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej pracują w ramach projektu nad systemem sterowania głosowego w mowie potocznej. Jak wyjaśniają, chodzi o to, by do sterowania dźwigiem nie były potrzebne ściśle sprecyzowane komendy. Dźwigiem będzie można sterować po polsku i po angielsku. Operator nie będzie musiał uczyć się specjalnego języka, a zwyczajnie będzie mógł „porozmawiać z dźwigiem”. W założeniach autorów projektu dźwigi tego typu będą mogły być wykorzystywane m.in. w harvesterach (kombajnach zrębowych).


Innowacje Nauki techniczne