Energetyka cieplna – nowy kierunek na Politechnice Białostockiej

13.05.2022
Fot. Pawel Jankowski PB

Energetyka cieplna to nowy kierunek studiów I stopnia, jakie uruchamia Politechnika Białostocka (PB) w roku akademickim 2022/2023. Absolwenci będą kształceni przez najlepszych fachowców, w tym także zatrudnionych w przemyśle, wraz z tokiem studiów zyskają tez możliwość zdobycia cennych uprawnień zawodowych.

Energetyka cieplna to  kierunek, który obejmuje swoim zasięgiem różne obszary energetyki, takie które nam się rzeczywiście kojarzą wprost z energetyką, czyli z konwersją różnych źródeł energii również energii odnawialnej na moc elektryczną, ale również ten kierunek obejmuje wszelkiego rodzaju technologie związane z konwersją energii na ciepło i chłód, a więc i pompy ciepła, i chłodnictwo, i klimatyzację mówi prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, kierownik Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego PB.

Absolwenci kierunku wiedzę teoretyczną, projektową oraz praktyczną, a także umiejętności pracy na specjalistycznym oprogramowaniu obliczeniowym i projektowym będą mogli wykorzystać nie tylko podczas pracy w zawodzie inżyniera projektanta czy też inżyniera serwisu, ale także na szczeblach menedżerskich podczas nadzoru i obsługi projektów energetycznych.

jp


Nauki techniczne