„Europejska Rada do spraw Innowacji – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”

12.03.2018

12 kwietnia 2018 roku w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbędzie się konferencja i warsztaty: „Europejska Rada do spraw Innowacji – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Partnerami wydarzenia są: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Enterprise Europe Network, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Konfederacja Lewiatan oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Uczestnicy konferencji poznają zasady aplikowania, jak również otrzymają praktyczne wskazówki związane ze staraniem się o dofinansowanie z programów ramowych. Do udziału w wydarzeniu, Europejska Rada do Spraw Innowacji szczególnie zaprasza przedsiębiorstwa zainteresowane aplikowaniem do Programu Ramowego Horyzont 2020, polskie jednostki naukowo-badawcze, beneficjentów grantów, jak również przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej.

 

Rejestracja na wydarzenie:
http://www.kpk.gov.pl/?event=europejska-rada-ds-innowacji-eic-nowa-szansa-dla-polskiego-przemyslu-w-horyzoncie-2020


Innowacje Nowoczesna gospodarka Wydarzenia