Event management – nowy kierunek studiów na Śląsku

19.02.2018

Politechnika Śląska w Gliwicach uruchamia nowe dwusemestralne studia podyplomowe. Event management ma pozwolić absolwentom uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do zarządzania imprezami masowymi.

Zgodnie z założeniami studiów ich absolwent będzie miał formalne podstawy podejmowania działań związanych z zarządzaniem i organizacją imprez, czyli nabędzie uprawnienia do bycia Event Managerem. Tego typu wiedza i kwalifikacje są cenne z punktu widzenia zarządzających obiektami sportowymi, pracowników jednostek organizacyjnych, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, działaczy organizacji pozarządowych czy pracowników organizacji edukacyjnych.

Słuchacze dowiedzą się między innymi jak zarządzać, zaplanować, zorganizować i przeprowadzić imprezę masową, jak zarządzać zespołami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie eventu, jakie przepisy prawne muszą zostać uwzględnione przy organizacji imprez masowych oraz jak zaplanować ich bezpieczeństwo. Studia rozpoczynają się w marcu 2018 roku a zapisy przyjmuje Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia