Ewaluacja jakości działalności naukowej za lata 2017-2021

12.05.2022
Fot. MEiN

W ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 wzięły udział 283 podmioty, w tym: 103 uczelnie publiczne, 29 uczelni niepublicznych, 5 uczelni kościelnych, 2 federacje, 69 instytutów naukowych PAN, 64 instytuty badawcze, instytut międzynarodowy oraz 10 innych podmiotów prowadzących działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły – poinformowano na konferencji prasowej kierownictwa ministerstwa edukacji i nauki z udziałem ministra Przemysława Czarnka.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowe przepisy dotyczące przeprowadzanej co 4 lata ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni, instytutów naukowych, instytutów badawczych i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

W wyniku ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych, od których zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych, a także kwota subwencji. Pierwsza ewaluacja objęła lata 2017-2021 i rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r.

jp


Wydarzenia