Fizycy z Warszawy i Białegostoku zbadają magnetyczne nanostruktury

01.03.2021

Magnetyczne nanostruktury o niespotykanych dotąd właściwościach będą tworzyć, a następnie badać fizycy z Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) oraz Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. 

Na swój projekt naukowe konsorcjum zdobyło dofinansowanie w ramach konkursu OPUS-19 zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wartość projektu to blisko 2,4 mln zł. Ponad 1,2 mln trafi do Białegostoku – informuje UwB.

Projekt będzie realizowany przez kilkunastoosobowy zespół badawczy składający się z fizyków posiadających wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu i w badaniach nanostruktur. Planowane jest również zatrudnienie na cztery lata dwóch doktorantów – po jednym w Białymstoku i w Warszawie.

Fizycy zaprojektują, a następie wykonają z precyzją atomową magnetyczne nanostruktury – układy złożone z wielu warstw składowych, z których każda zbudowana jest jedynie z kilku warstw atomowych.

jp


Badania i rozwój