Francuskie stypendia dla studentów, doktorantów i badaczy

01.03.2018

Jeszcze tylko do 7 marca 2018 roku można ubiegać się o stypendia rządu francuskiego na ukończenie studiów we Francji, zrealizowanie doktoratu i miesięczne pobyty naukowe.
W przypadku studiów stypendium trwa do 10 miesięcy a stypendysta otrzyma miesięcznie około 770 euro. Stypendium pokrywa też koszty wpisowego (do 5.000 euro), ubezpieczenia oraz zapewnia pierwszeństwo rezerwacji miejsca w akademiku.
Stypendium na realizację doktoratu pokrywa koszt trzech pobytów we Francji w ciągu trzech lat, od jednego do maksymalnie pięciu miesięcy, w każdym roku akademickim. Maksymalny czas trwania stypendium to 15 miesięcy. Stypendysta otrzyma ok. 1060 euro za każdy miesiąc pobytu we Francji.
Stypendia na pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców, którzy do dnia wyjazdu do Francji nie ukończyli 45 lat i posiadają stopień naukowy profesora lub doktora oraz planują przeprowadzić część badań we Francji. Pobyt naukowy do 3 miesięcy musi się odbyć między 15 lipca a 31 grudnia 2018 roku, a stypendysta-naukowiec otrzyma 1375 euro miesięcznie.

Więcej:
https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe Wydarzenia