Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeznaczy ponad 11 milionów złotych na projekty młodych badaczy

12.03.2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejne konkursy w programach HOMING i POWROTY. Finansowanie w łącznej wysokości 11,2 mln złotych otrzyma piętnastu młodych naukowców, którzy będą realizować w Polsce innowacyjne projekty z zakresu badań i rozwoju.

W ramach programu HOMING, skierowanego do osób z zagranicy, które chcą realizować w Polsce projekt badawczy, karierę w naszym kraju będzie rozwijało 12 młodych doktorów. Otrzymają łącznie 8,8 mln zł na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich. Z kolei program POWROTY umożliwi trzem badaczkom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z macierzyństwem. Na prowadzenie badań laureatki otrzymają łącznie 2,4 mln zł. Środki na finansowanie grantów w obu programach pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Lista laureatów w konkursie HOMING:
https://www.fnp.org.pl/grantobiorcy-homing-konkurs-42017/

Lista laureatów w konkursie POWROTY:
https://www.fnp.org.pl/grantobiorcy-powroty-konkurs-42017/


Badania i rozwój Innowacje