Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego

08.07.2019

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) po raz drugi przyznała wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego za działania na rzecz społecznego rozumienia nauki. Tegorocznymi laureatami zostali ks. prof. Michał Heller, dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie i prof. Jan Madey z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyróżnienie zostało ustanowione w 2016 r. dla upamiętnienia osoby prof. Macieja W. Grabskiego, prezesa FNP w latach 1992-2005, i jest przyznawane osobom, które promują i wyjaśniają metody naukowego wnioskowania, prezentują wpływ nauki i uczonych na rozwój cywilizacyjny Polski, przedstawiają w przystępny sposób wyniki prac badawczych, edukują społeczeństwo w zakresie rozróżniania „dobrej” i „złej” nauki, to jest badań opartych na rzetelnej metodzie i racjonalnym wnioskowaniu od badań niespełniających tych kryteriów, a także upowszechniają zweryfikowane badawczo argumenty naukowe w debacie publicznej. Wyróżnienie ma formę nagrody pieniężnej w wysokości 10.000 złotych.

jp


Wydarzenia