Gdański Uniwersytet Medyczny wśród 5,5 proc. najlepszych uczelni na świecie

04.05.2021

Gdański Uniwersytet Medyczny znalazł się wśród 5,5 proc. najlepszych uczelni na świecie według rankingu Global 2000 List by the Center for World University Rankings. Zestawienie szczegółowo opisuje 2 tys. najlepszych szkół wyższych z całego świata spośród 19 788 (w tym 40 polskich) uwzględnionych przez autorów. Gdańska uczelnia zajęła 1087 miejsce ogółem, 409 w Europie i 15 w Polsce. 

Ranking Global 2000 List by the Center for World University Rankings tworzony jest z uwzględnieniem w równym stopniu działalności dydaktycznej oraz naukowej danej jednostki – czytamy w serwisie uczelni.

Na ogólną sumę punktów rankingowych składają się wyniki w poszczególnych kategoriach. Są to m.in. jakość edukacji obliczana jako liczba absolwentów, którzy zdobywali liczące się nagrody i wyróżnienia w przeliczeniu na wielkość uczelni i zatrudnienie absolwentów obliczane jako liczba absolwentów piastujących wysokie stanowiska w dużych przedsiębiorstwach w przeliczeniu na wielkość uczelni.

Więcej: https://gumed.edu.pl/63728.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe