Gowin: Humanistyka jest niezbędna do kulturowego i duchowego rozwoju społeczeństwa

28.06.2018

W nowym systemie osiągnięcia naukowe filozofów w jednej uczelni będą porównywane z osiągnięciami filozofów z innych uczelni lub instytutów, osiągnięcia prawników zatrudnionych na danym uniwersytecie – z osiągnięciami prawników zatrudnionych w innych ośrodkach naukowych itd. Przyszła ewaluacja będzie dużo bardziej sprawiedliwa i miarodajna niż obecna – pisze w dzienniku „Rzeczpospolita” wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W artykule  „Czy Konstytucja dla nauki zagraża humanistom?” wicepremier przekonuje, że przyszły system ewaluacji będzie uwzględniał specyfikę nauk humanistycznych a nowe zasady są dobrą informacją dla polskich humanistów.

Humanistyka ma swoją specyfikę. Jest też niezbędna do kulturowego i duchowego rozwoju społeczeństwa. Nowy model ewaluacji będzie na równi premiował publikacje, które rozwijają kulturę narodową, jak i te, które będą włączać wyniki badań polskich humanistów do światowego obiegu myśli – wyjaśnia Gowin.

Więcej:
http://www.rp.pl/Publicystyka/306259930-Czy-konstytucja-dla-nauki-zagraza-humanistom.html

jp


Humanistyka Szkolnictwo wyższe