„Green (r)evolution – form molecules to ecosystems”

09.11.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie organizuje w dniach 19-20 listopada 2021 roku międzynarodową konferencję naukową Euroligue for Life Sciences (ELLS) „Green (r)evolution – form molecules to ecosystems”.

ELLS to międzynarodowa sieć wiodących uniwersytetów przyrodniczych współpracujących w dziedzinach zarządzania zasobami naturalnymi, nauk rolniczych i leśnych, nauk przyrodniczych, nauk o zwierzętach, nauk o żywności, nauk o środowisku i rozwoju obszarów wiejskich. W skład ELLS wchodzi siedem najlepszych europejskich uniwersytetów przyrodniczych i trzy uniwersytety partnerskie spoza Europy – z Chin, Izraela oraz Nowej Zelandii.

Celem Euroleague for Life Sciences oraz organizowanych przez nią corocznych konferencji jest wzmocnienie współpracy między uczelniami, zbliżenie studentów i umożliwienie im pracy w kontekście międzynarodowym, ale także rozwijanie możliwości współpracy naukowej.

W konferencji „Green (r)evolution – form molecules to ecosystems” weźmie udział około 300 osób z całego świata.

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia