I Kongres Humanizacji Medycyny

12.05.2022
Piotr Hukalo/East News

Interdyscyplinarna debata nad rolą komunikowania oraz ideą humanizmu w medycynie i ochronie zdrowia będzie m.in. przedmiotem I Kongresu Humanizacji Medycyny, który w dniach 9-10 czerwca 2022 roku odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim (UW).

Kongres jest skierowany do pracowników jednostek ochrony zdrowia, nauczycieli akademickich, etyków, studentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i społecznych, organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów, a także dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowia oraz dyrektorów i menadżerów szpitali. W Kongresie uczestniczyć będą także rektorzy i dziekani wydziałów kształcących studentów na kierunkach medycznych.

Podejście humanistyczne w medycynie i naukach o zdrowiu jest ważne. Prace naukowców z UW pokazują, jak łączyć wiedzę humanistyczną i medyczną, prowadząc interdyscyplinarne badania o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa. UW ma znaczące osiągnięcia i silną pozycję w fizyce, biologii, chemii, nanotechnologiach, sztucznej inteligencji, a także psychologii, etyce, moralności i innych dyscyplinach z zakresu nauk społecznych i humanistycznych – podkreśla prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

jp


Medycyna i biotechnologia