I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dyscypliny komplementarne fizjoterapii”

13.03.2023
Akademia Bialska Nauk Stosowanych

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II – Zakład Fizjoterapii w Białej Podlaskiej organizuje w dniach 25-26 maja 2023 r. I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dyscypliny komplementarne fizjoterapii”.

Celem konferencji jest przedstawienie trendów i wyników najnowszych badań naukowych z obszaru dyscyplin komplementarnych fizjoterapii, ze wskazaniem na ich praktyczny i aplikacyjny wymiar w kontekście wzmacniania kompetencji zawodowych fizjoterapeutów. 

Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu przedstawicieli nauk medycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych i innych, którzy swoimi działaniami mogą brać udział w procesie rehabilitacji kompleksowej i wzmacniać rezerwy czynnościowe pacjentów – informuje Akademia.

W ramach konferencji przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu arteterapii, zooterapii oraz nowych wyzwań w fizjoterapii klinicznej ludzi i zwierząt. Prace badawcze i przeglądowe prezentowane będą w języku polskim w sesjach tematycznych i sesji plakatowej.

jp


Wydarzenia