IDEAS NCBR poszerza współpracę międzynarodową

05.08.2022
IDEAS NCBR

IDEAS NCBR podpisało porozumienie w sprawie współpracy z Center For Artificial Intelligence and Advanced Robotics na National Taiwan University oraz z ośrodkiem badawczym CVC Barcelona zajmującym się computer vision.

Jak mówi dr Remigiusz Kopoczek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, porozumienie IDEAS NCBR, z partnerami z Tajwanu i Hiszpanii, to nowe szanse dla polskich innowatorów na niezwykle cenną wymianę wiedzy i doświadczeń ponad granicami.

Planowany okres współpracy ze wspomnianymi ośrodkami to 5 lat. To okres, który pozwoli na realizację projektów badawczych oraz transfer wiedzy między pracownikami poszczególnych placówek. IDEAS NCBR ma w planach nawiązanie kontaktów z kolejnymi wiodącymi centrami badawczymi w Europie i na świecie, których działalność skupia się wokół szeroko rozumianego AI oraz rozwiązań dla ekonomii cyfrowej.

jp


Badania i rozwój