Indywidualny grant Komisji Europejskiej dla naukowców z Gdańska

08.02.2018

Projekt „Datowanie skamieniałości przy użyciu danych molekularnych – innowacyjne podejście do określenia wieku bursztynu bałtyckiego” (AMBER) otrzymał grant indywidualny Komisji Europejskiej dla naukowców MSCA Individual Fellowships.

Granty indywidualne są przyznawane naukowcom, którzy mają więcej niż 4 lata doświadczenia w pracach badawczych lub tytuł doktora. Projekt będzie realizowany przez dr Dagmarę Żyłę pod opieką dr Tracy Heath z Iowa State University of Science and Technology) oraz dr. hab. Jacka Szwedo, prof. Uniwersytetu GdańskiegoGłównym założeniem projektu AMBER jest opracowanie nowej metody dokładnego datowania gatunków kopalnych zachowanych w bursztynie bałtyckim. Projekt potrwa od 1 września  2018 do 31 sierpnia 2020 a jego budżet wyniesie 147.000 euro.


Nauki techniczne Wydarzenia