Innowacyjne wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce chorób płuc

31.08.2021

Naukowcy z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (PW) chcą usprawnić rozpoznawanie zmian chorobowych, widocznych w tomografii komputerowej i na zdjęciach rentgenowskich płuc. 

Jak przypomina w komunikacie PW, kluczową rolę w diagnostyce chorób płuc (od raka po zmiany typowe dla zapalenia płuc, w tym wywołane przez COVID-19) pełnią badania obrazowe. Wyzwaniem, nawet dla doświadczonych radiologów i dostępnych algorytmów, jest jednak interpretacja wyników. By ułatwić ten proces, badacze z Politechniki Warszawskiej postanowili wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji.

Zamierzamy zbudować system informatyczny, który będzie wspierał pracę radiologa poprzez wzbogacanie zdjęć tomografii komputerowej i RTG o dodatkowe informacje/metacechy – mówi prof. Przemysław Biecek, kierownik projektu i lider zespołu MI2DataLab.

Projekt będzie realizowany przez interdyscyplinarny zespół: specjalistów od inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, wyjaśnialnego uczenia maszynowego, wizualizacji danych oraz radiologii.

jp


Innowacje Medycyna i biotechnologia