Instytut Mechaniki Precyzyjnej współpracuje z Bułgarską Akademią Nauk

30.10.2019

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) zawarł bezterminową umowę o współpracy z Bułgarską Akademią Nauk (BAS). To efekt wcześniejszych przedsięwzięć prowadzonych przez ŁUKASIEWICZ-IMP oraz BAS, także z udziałem Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w zakresie wytwarzania i wdrażania powłok kompozytowych opartych m.in. na nanodiamentach typu DLC.

Łukasiewicz jako sieć badawcza jest otwarty na wszelkie formy sieciowania i kooperacji prowadzące do rozwijania i komercjalizowania projektów. Mamy szerokie kompetencje w zakresie automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, inżynierii materiałowej oraz technik zaawansowanego wytwarzania. 4,5 tysiąca najlepszych specjalistów – pracowników naukowych oraz unikatowa w skali kraju infrastruktura badawcza czynią z nas atrakcyjnego partnera zarówno dla biznesu poszukującego innowacji jak i instytucji naukowych chcących rozwijać swoje projekty z obszaru B + Rpowiedział Michał Janasik, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

jp


Badania i rozwój Nauki techniczne