Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni liderem projektu Liquid Energy

05.11.2021

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest liderem projektu „Skroplony bio-gaz jako siła napędowa rozwoju i wykorzystania technologii zielonej energii (Liquid Energy). W projekcie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 uczestniczą partnerzy z Polski, Niemiec i Litwy.

W ramach międzynarodowego projektu w 2022 roku w Trójmieście powstanie mobilna stacja tankowania skroplonego biogazu (bio-LNG) lub gazu ziemnego (LNG). Kolejnym przedsięwzięciem jest przebudowa silnika małej jednostki pływającej na skroplony metan powstały z gazu ziemnego.

W ramach projektu powstanie także system do dostarczania energii elektrycznej i/lub ciepła w budynkach biurowych i mniejszych zakładach produkcyjnych. Ma być oparty na ogniwie paliwowym wykorzystującym bio-LNG.

Czwartą inwestycją jest budowa innowacyjnej stacji paliw dla lokomotywy zasilanej bio-LNG realizowana przez Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie – czytamy w portalu gospodarkamorska.pl.

Więcej: https://www.gospodarkamorska.pl/mobilna-stacja-tankowania-lng-powstanie-w-trojmiescie-kto-z-niej-skorzysta-61091

 

jsz


Innowacje