Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska w projekcie opracowania nowego układu oczyszczania gazów z pieców szybowych

22.11.2021

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk jest członkiem konsorcjum projektu, którego celem jest opracowanie efektywnego technicznie i technologicznie nowego układu oczyszczania gazów z pieców szybowych. Będzie to możliwe dzięki przeprowadzeniu procesu spalania wstępnie odpylonych, gorących gazów z pieców szybowych.

Istotą nowej metody jest zmiana sposobu odpylania, z obecnie stosowanego mokrego układu na suche odpylanie w filtrze workowym. Po suchym odpylaniu gazy pozbawione częściowo lotnych zanieczyszczeń, przekazywane będą do skrubera w celu ich końcowego oczyszczenia.

Schłodzone gazy kierowane będą do filtra workowego, w którym nastąpi wydzielenie pyłów. W wyniku tej operacji uzyskany zostanie materiał o wysokiej zawartości ołowiu, przerabiany następnie w piecach obrotowo-wahadłowych – czytamy w serwisie Instytutu.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź SA.

Więcej: http://ipis.pan.pl/pl/nauka/projekty/851-nowy-sposob-oczyszczania-i-utylizacji-gazow-procesowych-pochodzacych-z-piecow-szybowych-w-ciagu-technologicznym-kghm

 

jsz


Badania i rozwój Innowacje