Instytuty Polskiej Akademii Nauk z grantami Komisji Europejskiej

02.12.2021

Komisja Europejska przeznaczyła miliard euro na sfinansowanie projektów badawczych i innowacyjnych, które przyczynią się do odpowiedzi Unii Europejskiej na kryzys klimatyczny i pomogą chronić unikalne ekosystemy i różnorodność biologiczną Europy. W czterech projektach konsorcjantami są trzy instytuty Polskiej Akademii Nauk (PAN): Maszyn Przepływowych, Budownictwa Wodnego i Chemii Bioorganicznej.

W konkursie Europejskiego Zielonego Ładu mogły brać udział konsorcja skupiające przedstawicieli środowiska akademickiego, biznesu i samorządów miejskich.

Instytut Maszyn Przepływowych PAN będzie uczestniczyć z 11 instytucjami i  przedsiębiorstwami w projekcie LOCALISED, czyli „Localised decarbonisation pathways for citizens, local administrations and businesses to inform for mitigation and adaptation action” oraz w projekcie HYPERGRYD, czyli „Hybrid coupled networks for thermal-electric integrated smart energy Districts”.

W przedsięwzięciu REST-COAST, czyli „Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity” wraz z 36 partnerami będzie uczestniczyć Instytut Budownictwa Wodnego PAN.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN weźmie udział w przedsięwzięciu ILIAD, czyli „Integrated Digital Framework for Comprehensive Maritime Data and Information Services”, w którym uczestniczy 56 instytucji i przedsiębiorstw.

jp


Badania i rozwój