IV Forum Energetyki Rozproszonej

14.04.2022
Archiwum AGH

Fot. AGH

Członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”: Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych są organizatorami IV Forum Energetyki Rozproszonej, które odbędzie się 9 maja 2022 roku w AGH.

Debata będzie koncentrować się na najistotniejszych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych – informują organizatorzy.

Przewidziana jest prezentacja założeń projektu „Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce” oraz dyskusja nad nimi w gronie kluczowych interesariuszy. Wśród gości wydarzenia obecny będzie Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii, który przybliży zebranym rolę energetyki rozproszonej w polskiej transformacji energetycznej.

jp


Nauki techniczne Wydarzenia