IV Krakowska Konferencja Judaistyczna

27.04.2022
Fot. Wojtek Laski / East News

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie organizuje w dniach 6-7 maja 2022 roku IV Krakowską Konferencję Judaistyczną, która odbędzie się online na platformie MS Teams.

Konferencja jest przeznaczona dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem szeroko pojętej historii i kultury Żydów. Jej głównym zadaniem jest umożliwienie uczestnikom prezentacji wyników ich dotychczasowych badań. Ma też stanowić platformę wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów dla młodych badaczy zainteresowanych problematyką żydowską.

Organizatorzy zapowiadają, że podczas konferencji uczestnicy będą podejmowali takie zagadnienia jak: historia i kultura Żydów od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy; rozwój i funkcjonowanie współczesnych społeczności żydowskich w diasporze; historia, polityka i społeczeństwo współczesnego Izraela; problematyka Holocaustu; zjawisko antysemityzmu; literatura i muzyka żydowska czy żydowskie dziedzictwo materialne.

jp


Humanistyka