Kadry z Akademii Górniczo-Hutniczej dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe

22.02.2023
Zbigniew Sulima AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie zawarła porozumienie o współpracy przy kształceniu kadr ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), która jest inwestorem pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Umowa obejmuje swoim zakresem także współpracę w zakresie rozwoju technologii jądrowych oraz innych technologii mających zastosowanie w tej branży, a także prowadzenie działań wspomagających rozwijanie sektora energetyki w Polsce.

Projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to nie tylko technologie czy wykonawstwo. To również szansa na perspektywiczny rozwój naszego potencjału kadrowego, którą powinniśmy jak najlepiej wykorzystać – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Współpraca z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi daje szansę przede wszystkim naszym studentom, którzy już na etapie studiów będą wdrażani przez specjalistów w proces uruchamiania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – podkreślił rektor AGH prof. Jerzy Lis. 

jp


Nowoczesna gospodarka