Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczął współpracę z Medical College of Wisconsin

06.06.2022
KUL

Instytut Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) nawiązał ścisłą współpracę z Medical College of Wisconsin w USA w zakresie wymiany akademickiej i badań medycznych, głównie w zakresie onkologii.

Otwiera to zupełnie nowe perspektywy przed naszą uczelnią, a zwłaszcza przed jej naukowcami i studentami nowo tworzonego kierunku lekarskiego – podkreśla dr Katarzyna Czarnek z Instytutu Nauk o Zdrowiu KUL.

Prace nad utworzeniem kierunków medycznych na KUL rozpoczęto przed kilku laty, w pierwszym etapie uruchomiono kształcenie na pielęgniarstwie i położnictwie.

Rozpoczęcie kształcenia przyszłych lekarzy lubelska uczelnia planuje w 2023 roku. W rocznicę powstania KUL, 8 grudnia 2021 roku, powołany został Konwent na rzecz utworzenia i rozwoju kierunku lekarskiego. 

Współpracy KUL z Medical College of Wisconsin patronuje Ministerstwo Edukacji  i Nauki. 

jp


Medycyna i biotechnologia