Kierownictwo resortu edukacji i nauki z wizytą w Skierniewicach

12.04.2022
MEiN

Fot.MEiN

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz wiceminister Tomasz Rzymkowski podczas wizyty w Skierniewicach spotkali się ze społecznością akademicką Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego oraz odwiedzili Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (IG-PIB).

Zależało nam na tym, żeby podkreślić, że studenci, którzy wybierają tę szkołę, naprawdę wybierają dobrze. Nie muszą szukać szans swojego rozwoju tylko w wielkich centrach akademickich. Skierniewice też są miejscem, gdzie można się kształcić na wysokim poziomie i na wielu kierunkach, które mają przed sobą przyszłość – powiedział minister Czarnek podczas wizyty w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach.

Przy okazji wizyty w skierniewickiej uczelni oddano na potrzeby szkolenia lotniczego ultralekki samolot Eurostar EV97.

Z kolei odwiedzając Instytut Ogrodnictwa, kierownictwo resortu edukacji i nauki zwiedziło nowy obiekt IG-PIB – Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych oraz zapoznało się z potencjałem naukowym jednostek, w tym bazę eksperymentalną rolnictwa i ogrodnictwa.

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia