Kierunek przyszłych badań nad ALS wyznaczony przez naukowca z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

06.08.2020

W renomowanym czasopiśmie Journal of Experimental ukazała się publikacja dotycząca patofizjologii Stwardnienia Zanikowego Bocznego (ALS) autorstwa zespołu naukowców – w trym dra Marcina Bączyka z Zakładu Neurobiologii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – informuje uczelnia.

Artykuł jest raportem z badań prowadzonych podczas stażu podoktorskiego dr. Bączyka na Uniwersytecie Paris Descartes. Zespół naukowców z Niemiec, Francji i Polski opisuje w nim nowe, dotychczas nigdy nie opisane zjawiska uszkadzające komórki rdzenia kręgowego odpowiedzialne za wykonywanie ruchów dowolnych.

Naukowcy, wykorzystując metody manipulacji genetycznych, byli w stanie częściowo odwrócić procesy degeneracyjne, wskazując kierunek przyszłych badań dla znalezienia terapii ALS. Badania będą kontynuowane na poznańskiej uczelni w ramach projektu „Mechanizmy warunkujące załamanie homeostazy między pobudzeniami synaptycznymi a wewnętrzną pobudliwością motoneuronów w stwardnieniu zanikowym bocznym u myszy”.

 

jsz


Medycyna i biotechnologia