Klinika Prawa na Uniwersytecie Opolskim na drugim miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej”

22.07.2021

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna Klinika Prawa wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Opolskiego zajęła drugie miejsce w rankingu studenckich poradni prawnych dziennika „Rzeczpospolita”. Wyróżniono ją za działalność w czasie pandemii w roku akademickim 2019/2020.

Raporty z działalności kliniki przesyłane są co pół roku do Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP). To na ich podstawie fundacja i „Rzeczpospolita” tworzą rankingi, które oceniają działalność poradni.

– Kliniki prawa działają w Polsce już bez mała 25 lat. Przez ten czas absolwentami programu studenckich poradni prawnych zostało ponad 24 tys. studentów prawa. Dziś żaden dziekan ani nawet rektor nie ma wątpliwości, że działalność studenckich poradni prawnych jest ważna ze względów społecznych. Idea ta stała się również synonimem nowoczesnego nauczania prawa i jest pożądana na każdej uczelni kształcącej na kierunku prawa – mówi Filip Czernicki, prezes FUPP cytowany w serwisie Uniwersytetu Opolskiego.

Więcej: https://uni.opole.pl/page/4314/klinika-prawa-wpia-uo-na-drugim-miejscu-w-rankingu-rzeczpospolitej

 

jsz


Nowoczesna gospodarka Szkolnictwo wyższe