Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zawarło porozumienie o współpracy z Konferencją Rektorów Chorwackich

12.09.2023
AGH w Krakowie

Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie prof. Jerzy Lis oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Chorwackich, rektor Uniwersytetu w Zagrzebiu prof. Stjepan Lakušić podczas III Polsko-Chorwackiej Konferencji Rektorów w Zadarze podpisali porozumienie o współpracy.

Podpisanie porozumienia będzie stanowiło podstawę do dalszej współpracy – zawierania umów na realizację wspólnych projektów, podpisywania listów intencyjnych czy formułowania kolejnych porozumień. Jest zatem kolejnym krokiem w celu zacieśnienia międzynarodowej współpracy – informuje AGH.

W trakcie konferencji rektorów w Zadarze prof. Jerzy Lis wystąpił z prezentacją pt.: „Studenci zagraniczni w polskich uczelniach – stabilizacja i rozwój uczelni w oparciu o przepływ studentów z uwzględnieniem krajów środkowej i wschodniej Europy”. 

jp


Szkolnictwo wyższe