Kolejna edycja programu Polskie Powroty

12.05.2022
NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) otworzyła kolejną edycję programu Polskie Powroty. Wyróżniający się polscy naukowcy pracujący za granicą mogą pozyskać w nim środki na powrót do kraju oraz prowadzenie badań w polskich jednostkach.

Finansowanie w programie obejmuje wynagrodzenie dla powracającego naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty przesiedlenia. Tak, jak w poprzednich edycjach programu, we wniosku można również zaplanować komponent badawczy obejmujący badania podstawowe, który będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. 

W tej edycji programu Polskie Powroty NAWA naukowcy, którzy planują badania aplikacyjne lub prace rozwojowe mogą zaplanować również komponent aplikacyjny w postaci grantu startowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Nabór wniosków w NAWA trwa do 25 lipca 2022 r. Całkowity budżet konkursu to 18 mln zł.

Więcej:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie

jp


Wydarzenia