Kolejny projekt na koncie Uniwersytetu Zielonogórskiego 

18.08.2022
MAREK BAZAK / EAST NEWS

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych sp. z o.o. zrealizują projekt „Wsparcie badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorstw oraz start-upów zachodniej Polski” – informuje uczelnia. 

Celem projektu jest budowanie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze nauki, a podmiotami gospodarczymi – w tym start–upami – z woj. lubuskiego i województw ościennych. W ramach projektu zrealizowane zostaną działania mające na celu m.in. poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz doradztwa dla firm z branż rolno – spożywczej, maszynowej, metalurgicznej, lekkiej oraz start – upów z zachodniej Polski.

Podejmowane będą działania mające na celu wsparcie procesów B+R i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez start-upy oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji poprzez organizację szkoleń. 

Więcej: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?wsparcie-badawczo-rozwojowe-dla-przedsiebiorstw-oraz-start-upow-zachodniej-polski-wspolny-projekt-cptt-i-loliwa

 

jsz


Nowoczesna gospodarka