Kompleksowy program rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

13.03.2018

W kwietniu 2018 roku rozpocznie się realizacja projektu „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”.

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Jego głównym celem jest zwiększenie efektywności kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz poprawa jakości zarządzania uczelnią. Realizacja tego celu ma się odbywać poprzez: poszerzenie oferty edukacyjnej pozwalającej na zdobycie kompetencji i kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców, zwiększenie kompetencji dydaktycznych, zwiększenie integracji systemów wewnętrznych i zewnętrznych związanych z zarządzaniem uczelnią, podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry zarządzającej i administracyjnej.

Ponadto akademia w Bielsku-Białej zamierza wprowadzić zintegrowanego system zarządzania uczelnią.


Badania i rozwój Humanistyka Innowacje Szkolnictwo wyższe