Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich

23.11.2022
UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie był gospodarzem Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich. Dziekani rozmawiali o sprawach związanych z kształceniem i ewaluacją. 

Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich odbyła się 17 i 18 listopada. Zorganizował ją Wydział Biologii i Biotechnologii UWM. W obradach uczestniczyło 50 osób z około 20 wydziałów. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych pomiędzy przedstawicielami wydziałów przyrodniczych uniwersytetów z całego kraju, ustalenie wspólnej strategii działania, a także zacieśnianie kontaktów.

Wśród zaproszonych gości był m.in. prof. Grzegorz Węgrzyn, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej. Poruszył on zagadnienia związane z waloryzacją jednostek naukowych w kontekście postępowania awansowego.

jp


Szkolnictwo wyższe