Na Uniwersytecie Jagiellońskim o leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

28.02.2018

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum we wrześniu 2018 roku organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą tematyce wykorzystania terapii komórkowych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Konferencja jest skierowana do środowisk naukowych, a także biznesowych, zajmujących się tematyką komórkową oraz wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. Organizatorem jest Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w partnerstwie z: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II , Polskim Bankiem Komórek Macierzystych S.A, Jagiellońskim Centrum Innowacji, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach odbędzie się w dniach 14-15 września 2018 roku w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.

Więcej:

http://www.circulate.cm-uj.krakow.pl/


Medycyna i biotechnologia Wydarzenia