Konferencja naukowa poświęcona rozwojowi Polski wschodniej

20.02.2018

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a konkurencyjność regionu peryferyjnego. Konferencja pod takim tytułem odbędzie się w dniach 24-26 maja 2018 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Organizatorem dziesiątej edycji tej międzynarodowej konferencji naukowej jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Od lat konferencje te dotyczą rozwoju Polski wschodniej i stanowią fragment inicjatywy badawczej pod nazwą „Projekt Lubelski”. W tym roku odbędą się 3 sesje plenarne poświęcone: wpływowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój regionalny i lokalny, instrumentom wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez samorząd lokalny oraz start-upom i ich udziałowi w procesie dynamizowania wzrostu gospodarczego. Patronem honorowym konferencji jest Prezydent Lublina.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać do 5 maja 2018 roku, na adres e-mail: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe Wydarzenia