Konferencja Naukowa „Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie”

23.05.2022
ALBIN MARCINIAK/EAST NEWS

Dziennikarskie Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) działające przy Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym organizuje w dniu 27 maja 2022 r. w formule online Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie”.

Konferencję jako inicjatywę studencką skierowano przede wszystkim do studentów oraz doktorantów zajmujących się badaniami z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. 

Problematyka konferencji poświęcona jest w szczególności zjawiskom propagandy i manipulacji, które zaobserwować można w mass mediach, a także ich wpływie na kształtowanie się współczesnego dziennikarstwa oraz rynku medialnego. 

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do publicznej debaty, która pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć możliwości, zagrożenia oraz szanse rozwoju mediów w Polsce i na świecie.

jp


Wydarzenia