Konferencja Polskiej Akademii Nauk z cyklu „Duże rzeki”

12.11.2021

17 listopada 2021 roku odbędzie się konferencja online z cyklu „Duże rzeki”, organizowana przez Polską Akademię Nauk i Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk (PAN), a poświęcona gospodarczemu i społecznemu znaczeniu dużych rzek w Polsce.

Podczas spotkania prelegenci opowiedzą o znaczeniu dużych rzek i wyzwaniach stojących przed gospodarką wodną.

Wśród prezentacji i tematów znajdą się m.in.: Ekonomia żeglugi śródlądowej w Polsce – prof. Tomasz Żylicz (Uniwersytet Warszawski); Polska energetyka wodna dla transformacji energetycznej kraju i przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych – dr hab. Janusz Steller (Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN); Zaopatrzenie miast z wód rzecznych – dr inż. Klara Ramm (Misja Horyzont Europa ds. zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych); Ekohydrologia dla zwiększania potencjału zrównoważonego rozwoju dużych systemów rzecznych – prof. Maciej Zalewski (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN).

jp


Nowoczesna gospodarka Wydarzenia