Konferencja „Uniwersytet w czasach pandemii” we wrześniu w Poznaniu

16.09.2020

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza 24 września na konferencję naukową „Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja”. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wskazanie nowych obszarów badawczych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie – informuje uczelnia.

Uczestnicy będą mieli okazję dyskutować o problemach w czasach pandemii w szerokim kontekście. Poruszone zostaną m.in. tematy związane z nowo podjętymi zagadnieniami badawczymi zmierzającymi do poznania skali rozprzestrzeniania oraz mechanizmów i skutków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jak i ogólniejszych problemów epidemiologicznych czy uwarunkowań środowiskowych.

Organizatorzy zachęcają do prezentacji problemów związanych ze zmianami organizacyjnymi w dydaktyce spowodowanymi rozwojem pandemii. Proponują dyskusję nad wprowadzaniem zdalnego nauczania oraz nad nowymi metodami zdobywania wiedzy i umiejętności w okresie zagrożenia SARS-CoV-2.

Więcej: https://puls.edu.pl/ogloszenia/dmik/uniwersytet-w-czasach-pandemii-nauka-dydaktyka-administracja-0

 

jsz


Wydarzenia