Konferencja „Wschodnie Innowacje”

16.11.2023
fot. Instytut Benedykta Dybowskiego

W dniach 17-18 listopada 2023 r. w Lublinie odbędzie się konferencja „Wschodnie Innowacje” podczas której zostaną zaprezentowane efekty współpracy badawczo-rozwojowej między uczelniami technicznymi a przedsiębiorstwami.

Konferencja organizowana jest przez Fundację Instytut im. Benedykta Dybowskiego, przy ścisłej współpracy z uczelniami Politechnicznej Sieci Via Carpatia.

W ramach wydarzenia zaprezentowane zostaną koncepcje innowacji powstałe w uczelniach zrzeszonych w sieci Via Carpatia, czyli Politechniki Lubelskiej, Rzeszowskiej i Białostockiej. Będą to zarówno propozycje możliwych do wprowadzenia w gospodarce innowacji, jak również praktyczne przykłady zrealizowanych już wdrożeń.

Zaplanowano również wystąpienie reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego, którzy przybliżą możliwości finansowania wdrożeń zaprezentowanych innowacji w przedsiębiorstwach zarówno z Funduszy Europejskich, środków krajowych oraz w ramach preferencyjnych form kredytowania.

jp


Wydarzenia