Konkurs Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

20.07.2022
NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło nowy Rządowy Program Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. W jego ramach organizuje konkurs, do którego zaprasza przedsiębiorców i naukowców, którzy mają pomysł na wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. 

Nabór wniosków w konkursie rozpoczął się 18 lipca i potrwa do 31 października 2022 r. 

W konkursie mogą zostać dofinansowane badania podstawowe, przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe. Przy tym ważne jest, że dofinansowanie może uzyskać projekt, który przewiduje przynajmniej eksperymentalne prace rozwojowe.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje trzy obszary: „Woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność”, „Woda w mieście”, „Żegluga śródlądowa”. Środki przeznaczone przez NCBR na dofinansowanie projektów wyłonionych w tym konkursie to 200 mln zł. 

Więcej:
https://www.gov.pl/web/ncbr/i-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej

jp


Badania i rozwój